Miejsca

Kamienny Dom

Otoczona zieloną gęstwiną siedziba maga ziemi – Trezatena. Wygląda na zaniedbaną i porzuconą. Jej ściany porasta dzikie wino, a pnącza oplatają budynek gęstą siecią. Tutaj kamień i roślnność stanowi jedność, której nic nie jest w stanie rozdzielić.