Miejsca

Kopalnie Heliona

Granitowe góry wznoszą się na południowo-wschodnim krańcu Krainy Koe. Wielkie kamienne bloki, poukładane jeden nad drugim, tworzą ścianę kamieni porośniętych kępami dzikich krzaków. Tutaj właśnie ukryte są kopalnie pełne skarbów.

O skarbach, które znajdują się we wnętrzu granitowego masywu, krąży wiele opowieści. U jego podnóża nieustannie trwają poszukiwania wejść do jaskini prowadzących do ukrytych tu Kopalni Heliona. Z tego względu porastający zbocza las został poddany wycince. Zewsząd dostrzegalne są sterty gałęzi, wyrwane z ziemi korzenie czy połamane pnie.