Miejsca

Portal

Tylko nieliczni wiedzą, że szara kamienna ściana pod łukiem mostu znajdującego się w Central Parku to część magicznego portalu – jedno z kilku miejsc, dzięki którym można dostać się do Królestwa Koe.

Kamienni strażnicy pilnują portali, będąc obecnymi po ich obu stronach jednocześnie. W Central Parku są częścią kamiennej budowli, a w Koe strzegą dostępu do świata zewnętrznego.

Portal pod mostem Eaglevale, którego strzeże Stabin, to w Królestwie Koe wejście do spiętego łukiem wąskiego kamiennego wąwozu, w którym połyskuje lustrzana tafla portalu.